Regulasi


DAFTAR RANCANGAN PERATURAN YANG AKAN DISUSUN

DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA TAHUN 2019-2020

DAFTAR PERATURAN YANG TELAH DIKELUARKAN

UNDANG-UNDANG (UU)

PERATURAN PEMERINTAH (PP)

PERATURAN PRESIDEN (Perpres)

INSTRUKSI PRESIDEN (Inpres)

PERATURAN MENTERI PERTANIAN (Permentan)

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN (Kepmentan)

SK KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN (Permendag)

PERATURAN MENTERI PAN DAN RB (PermenpanRB)